Ołtarz dawniej Ołtarz dziś

W dniu 29 lipca, Roku Pańskiego 1989, kardynał Franciszek Macharski poświęcił kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Nowych Maniowach.  A wszystko zaczęło się dużo wcześniej.

Początek

Kiedy, z powodu powstawania Jeziora Czorsztyńskiego, w roku 1974 zaczęto budować pierwsze domy dzisiejszych Maniów, logicznym stało się wybudowanie w nowej wiosce kościoła. Nie było to łatwe, ówczesna władza niechętnie pozwalała na budowę nowych kościołów. Jednak przy skali poparcia wśród ludzi, jakie miał ks. proboszcz Antoni Siuda, w końcu się udało. Pozwolenie na budowę wydano w roku 1977 i już w czerwcu tego roku przystąpiono do prac ziemnych.

Przebieg prac

Budowano głównie ręcznie. Drążono kilofami skały, gdzie kilof nie dawał rady, pomagał dynamit. Potem spychaczami wyrównano plac budowy i rozpoczęły się prace przy fundamentach. Od samego początku kościół budowała cała wieś pod czujnym okiem ekipy kilku fachowców, którzy wykonywali zaawansowane prace murarskie a później ciesielskie. Codziennie pracowało po kilkadziesiąt osób z wszystkich wiosek parafii: Maniów, Huby, Czorsztyna i Mizernej. Praca trwała nawet w niedziele – po sumie ludzie przebierali się i szli „ku kościele”. Nikogo nie trzeba było namawiać, nikt też nie liczył godzin czy dniówek.  Prace przy fundamentach trwały całe lato roku 1977. W kolejnych latach kościół rósł i 23 sierpnia 1981 roku poświęcono i wmurowano kamień węgielny. Wita on każdego wchodzącego do kościoła – wmurowano go w przedsionku, tuż nad kropielnicą. W roku 1985, tuż przed Wielkanocą, została otwarta kaplica (dzisiejszy dolny kościół) w której od tej pory odbywały się msze święte dla mieszkańców nowej wioski. Cały czas jednak główna msza niedzielna oraz jedna msza w tygodniu odprawiane były w kościele w starych Maniowach.

Poświęcenie

W dniu 29 lipca 1989 roku nastąpił w końcu długo wyczekiwany przez parafian moment: kardynał Franciszek Macharski dokonał konsekracji maniowskiej świątyni. Patronką kościoła została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, a święty Mikołaj, patron starego kościoła, pozostał patronem całej parafii. W uroczystości wzięli udział parafianie z wszystkich czterech wiosek oraz licznie przybyli na to święto nasi Rodacy z USA. Kościół fizycznie budowali bowiem mieszkańcy parafii mieszkający na miejscu, ale dzięki bardzo hojnej pomocy finansowej Maniowian z zagranicy, głównie z USA. Tylko dzięki tej współpracy udało się w tak szybkim czasie wybudować tak potężny kościół wraz z całym zapleczem. Ostatnim akordem budowy, związanym symbolicznie z Jeziorem Czorsztyńskim, była budowa wielkich organów, które zakupiono z pieniędzy za grunty zalane wodami Jeziora. Organy poświęcono w roku 1993.